HEN FELIN

 

PROVIDING accommodation for up to ten people in this popular holiday destination, the clever mix of contemporary furnishings and gorgeous location provide a fantastic holiday cottage.

The lounge is a huge long room with impressive oak dining table and chairs and welcoming log fire. It has two comfy sofas, sumptuous leather chairs and a big soft cowhide bean bag. The bespoke lighting, sheepskin and Persian rugs on a solid oak wood floor make it a cool and quirky contemporary Welsh rural escape.

The kitchen is stylish and well equipped with granite worktops, Dualit toaster and kettle, central marble top island and a second dining table. It has a large fridge freezer, fan oven, induction hob and the utility room houses a washing machine and tumble dryer

There are five bedrooms which all have a contemporary take on rustic.

llety GWYLIAU i hyd at ddeg o bobl mewn ARDAL HUDOLUS.  mae’r cymysg CLYFAR o ddodrefn cyfoes a lleoliad hyfryd yn ei wneud yn fwthyn gwyliau bendigedig.

Mae’r lolfa yn ystafell hir enfawr gyda bwrdd a chadeiriau derw a thân coed croesawus. Ceir dwy soffa, cadeiriau lledr moethus a bag ffa mawr meddal. Mae’rgoleuadaucywrain, rygiau croen dafad a Phersiaidd ar y lloriau derw yn ei wneud yn ddihangfa Gymreig wledig a chyfoes.  

Mae’r gegin yn chwaethus gyda chyfarpar da, wynebau gwaith wedi eu gwneud o ithfaen, peiriant gwneud tôst a thegell Dualit, ynys ganolog ac wyneb marmor arno, ac ail fwrdd bwyd. Ceir oergell a rhewgell, popty wyntyll, hob anwytho ac yn yr ystafell amlbwrpas ceir peiriant golchi a sychwr dillad.  

Mae’r pum llofft yn wledig gyda gogwydd cyfoes Iddynt.

 

 

Bedroom 1

Llofft Llwyd

Located on the ground floor. A large central king size bed with en suite rainfall shower.

bedroom-1.jpg

Llofft 1

LLOFFT LLWYD

Ar y llawr gwaelod. Gwely brenin mawr, en suite â chawod.

 

 

Bedroom 2

Llofft Plas Newydd

King Size Bed.

Bedroom-2.jpg

Llofft 2

LLOFFT PLAS NEWYDD

Gwely brenin mawr.

 

 

Bedroom 3

Llofft Aberdaron

King Size Bed

Bedroom-2.jpg

Llofft 3

LLOFFT ABERDARON

Gwely brenin mawr.


 

Bedroom 4

Llofft Meillionydd

Twin Beds

 

twin-1.jpg

Llofft 4

Llofft Meillionydd

Dau wely sengl


 

Bedroom 5

Llofft Rhiw

Twin Beds

twin-2.jpg

Llofft 5

LLOFFT RHIW

Dau wely sengl


 

Along with five bedrooms, Hen Felin has three luxury bathrooms.

Bathroom 1: Rainfall shower over a bath, wc and washbasin.
Bathroom 2: Rainfall Shower, wc and washbasin.
Bathroom 3: En suite, rainfall shower, wc and washbasin.

Ynghyd a pum llofft ceir tair ystafell ymolchi foethus.

Ystafell ymolchi 1: Cawod dros fath, toiled a basn ymolchi
Ystafell ymolchi 2: Cawod, toiled a basn ymolchi
Ystafell ymolchi 3: En suite, cawod, toiled a basn ymolchi

 

 

Be mae pobl yn ddwEud

EBRILL 2019
Wedi cael wythnos wych yn Hen Felin. Y croeso yn arbennig a’r bwthyn yn gysurus dros ben. Wedi mwynhau crwydro o gwmpas yr ardal a gweld Pen Llŷn yn ei holl ogoniant.
Diolch fil Daloni. Sheelagh a’r teulu.

29-31 MAWRTH 2019
Penwythnos arbennig iawn yn dathlu fy mhenblwydd yn 60 oed gyda fy dwy ferch a ffrindiau spesial iawn. Y tŷ yn fendigedig, wedi cael lot o hwyl,chwerthin a sgwrsio. Diolch Daloni am y croeso gafon ni yn Cwt Tatws. Y 10 ohonym wedi cael penwythnos spesial iawn. 
Diolch yn fawr iawn, Mary Williams, Sir Fôn. 

21 MAWRTH 2019 
Wedi cael tair noson wych yma yn dathlu penblwydd 50 ffrind arbennig!! Pob dim o’r safon uchaf, wrth ein boddau ac wedi ymlacio’n llwyr! Diolch o galon Daloni! 
Catrin, Dei, Ilan, Eleri, Alan, Delyth, Lowri ac Alwyn o Ddinbych xxx 

11-13 MAI 2018
Penwythnos bendigedig yn yr Hen Felin, pawb wrth eu boddau! Digon o le a tywydd bendeigedig. Pawb wrth eu bodd gyda’r décor a’r moethusrwydd. Diolch o galon! Huw, Myfanwy, Llinos a Paul, Gwennan a Iolo a lot o blant! 

15-17 MEHEFIN 2018
Diolch o galon am gael penwythnos i’w gofio yn dathlu fy mhenblwydd yn 60 oed yn Hen Felin mewn bwthyn moethus. Wedi mwynhau yn ofnadwy.
Byddwn yn ol yn fuan.  Cofion fil, Nain Beryl. 

 

28 MEHEFIN 2018 
Bwthyn hyfryd – moethus a chyfforddus a pob ‘us’ arall. Wedi cael amser bendigedig. Diolch iti Daloni am dy garedigrwydd – ac am ein hysbrydoli.
Lle hudolus! Cofion fil, Mererid,Gareth, Rhun ac Ayesha. 

 

MEHEFIN 2018
Pawb yn mynd adre wedi wythnos hyfryd yn Hen Felin. Bwthyn cyffyrddus iawn a gwestai caredig a chartrefol, wedi mwynhau y pecyn croeso yn arw, diolch yn fawr! Hwyl fawr, Emma, Arwel a Cai

 

EBRILL 2018
Diolch o galon am gael aros yn y bwthyn bendigedig. Cawsom benwythnos gwych mewn tŷ o safon anhygoel. Rydym i gyd yn teimlo wedi ymlacio’n llwyr.

 

CHWEFROR 2018
Wedi cael dwy noson lyfli yn dathluein penblwyddi arbennig.
Hen Felin yn fwthyn cartrefol a braf. 
 

12 IONAWR 2018
Wedi cael penwythnos gwych yma yn dathlu penblwydd ffrind arbennig.
Tŷ gwych, morethus  mewn ardal braf iawn. 

WHAT OUR GUESTS ARE SAYING

26 - 29 APRIL 2019 
Had a fabulous stay at Hen Felin for my birthday with children and grandchildren. 
The house is superb and so stylishly decorated. Daloni couldn’t have been more helpful, we will return! Anne, Neil, Laura, Becky, David, Danny, Mike, Ellis, Willow and April. 

12-17 APRIL 2019
We have had a fantastic time staying at Hen Felin! The barn is beautiful, the furnishings are incredible and inspiring. The weather has been windy but the welcome has been very warm. Loved every minute being able to spend quality time with our daughters and their families, in fabulous surroundings and exploring this fabulous area. Thank you very very much Daloni. 
The Mc Allisters, Appleton and Crawfords. Xx 

4  SEPTEMBER 2018
What a fantastic house and first class welcome. From the moment we arrived we felt at home with  your lovely fam house chic interior. You have got it (Spot on!)
Well done on the refurb and keep up the great work (and that coming from a fellow interior designer and architect ) 

 

17 AUGUST 2018
Thank you for an incredible holiday! We have loved the house and exploring the Llyn. Really appreciated all the thoughtful and beautiful touches. Looking forward to holidaying here in the future.  Helen & Matty 

 

3 AUGUST 2018
Beautiful house  - lovely and spacious. Beautiful grounds and lovely relaxing atmosphere – views wonderful. Thank you for your kindness.  Pam & Richard

 

27 JULY 2018
Thank you so much for this super comfortable holiday home. We have all loved it! You have designed the house so well with lots of thoughtful little touches and we were grateful. Also the Llyn Peninsula is gorgeous!  Goodbye for now! Julie & David

 

12 JULY 2018
This is a fabulous family home. Thank you for your warm welcome. Love the interior décor. We also had the best weather. Aiming to come back. Yasmeen.

 

1-8  JUNE 2018
What a fabulous holiday we have had! We have been blessed with the weather and have spent our days on the beautiful beaches, building sandcastles and swimming in the clear seas. The Llŷn Peninsula is just stunning and there is so much to explore. Hen Felin has been wonderful. Sebastian (2) and Sienna (3) havd loved running wild in the garden  (and so have the adults!) Thank you so much for making our stay so wonderful.  The Weight Family. 

 

9 JUNE 2018
I had a brilliant 60th. The cottage and welcome were fantastic. 
All the best, Tim